خط داغ

  • بیست و نهم آبان ماه با فرهنگ و هنر

    مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان گفت: در حال حاضر مشمول قانون منع به کارگیری بازنشستگان نیستم. ...

  • کتاب "موزه خوانی" رونمایی شد

    کتاب موزه خوانی نوشته رضا دبیری نژاد برای نخستین بار در موزه هنرهای معاصر اصفهان رونمایی شد. به گزارش خبرنگار ایسنا_منطقه...

  • ارتش برخاسته از مردم است

    فرمانده گروه 44 توپخانه ارتش در اصفهان گفت: مردمی بودن، دلسوزی و عشق ورزیدن به مردم از خصوصیات ارتش است و این نیرو برخاسته...