نشانی: درب شرقی دانشگاه اصفهان- خیابان اندیشه- جنب  تالار سبز- معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی واحد اصفهان- خبرگزاری ایسنا منطقه اصفهان

 

شماره تماس: 37932204-031

031-37932364

پست الکترونیکی: isna.isf@gmail.com